Tiện ích

Nếu bạn xóa cache wordpress và muốn cache lại toàn bộ lại các pages, để người dùng truy cập ở lần sau nhanh hơn vì đã được chủ động cache trước đó. Bạn có thể sử dụng công cụ tại:

https://wp2speed.com/tool/